Category Archives: usluge servis

Zašto izrada sajta treba da postane i Vaša poslovna odluka?

Ako se još uvek dvoumite oko toga da li bi izrada sajtova trebalo da postane i Vaša poslovna odluka, mi Vam savetujemo – ne časite ni časa, već krenite u korak sa onlajn marketingom. Upravo Vam ovaj vid reklamiranja može doneti mnogo uspeha u poslovanju, bez obzira na to koja je to osnovna delatnost kojom se bavite.

Izrada sajtova kao glavni vid reklamiranja

Sigurno je da Vam je poznato da je izrada sajtova dominantan vid reklamiranja u današnje vreme. Razlog tome je veoma jednostavan – kako Vaša internet stranica pruža mogućnosti da informacijama o Vašem preduzećima i Vašim proizvodima, odnosno uslugama, pristupi svako u bilo koje vreme, to se izrada sajtova pokazuje i kao veoma isplativ vid marketinga.

Sa razvojem mobilnih telefona, izrada sajtova omogućila je i to da se Vašoj stranici može pristupiti i sa bilo kog mesta, te je jasno zbog čega se ovaj način reklamiranja smatra i najuspešnijim. Ipak, iako je izrada sajtova ključan, nikako nije i poslednji segment u onlajn marketingu. Za njim slede i druge mogućnosti, ali pre nego što iste navedemo, važno je znati kako bi Vaša stranica trebalo da izgleda.

Naime, izrada sajtova se može nazvati profesionalnom samo onda kada joj je cilj preglednost i jasnost informacija, a zatim estetika. Važno je da sva obaveštenje o Vašoj firmi stignu do potencijalnog kupca ili korisnika usluge, a to se može desiti jedino ako je sajt jasan i dovoljno pregledan.

Izrada sajtova za povećanje prodaje i poboljšanje poslovanja

Kako je izrada sajtova samo baza za marketing, a zatim i povećanje prodaje, važno je znati i koji bi postupci trebalo da je prate. Tu se pre svega misli na optimizaciju sajtova, koja bi trebalo da usledi odmah nakon što izrada sajtova bude gotova.

Pod optimizacijom sajtova se podrazumeva kako Vaše kotiranje na pretraživačima, tako i reklame na drugim sajtovima ili portalima i društvenim mrežama, koji čine da izrada sajtova ostvari svoj cilj, odnosno da privuče što veći broj posetilaca na Vašu stranicu. To se odvija smišljeno i isplanirano, tako što se Vaša reklama plasira isključivo onim korisnicima interneta koji mogu biti potencijalno zainteresovani za ono što Vi nudite, a što se zaključuje po njihovom ponašanju na internetu.

Na taj način, izrada sajtova posredno dovodi do povećanja broja potencijalnih, a samim tim i realnih kupaca, što je čini najisplativijim vidom marketinga, a zatim i odličnom bazom za poboljšanje poslovanja i povećanje uspeha i prihoda Vaše firme.

Šta sve treba da prati sajt?

Pored optimizacije, koja je nužna, izrada sajtova bi trebalo da bude praćena i izradom internet prodavnica, ukoliko se Vaša firma bavi prodajom određenih proizvoda.

Tako će izrada sajtova biti i ostati ključna za onlajn marketing, koji može pratiti i onlajn prodaja – poput marketinga, mnogo isplativiji i bolji način poslovanja. Uz izradu internet prodavnica, uštedećete na platama zaposlenih i na prodajnom prostoru, dok će Vašim proizvodima moći da pristupi svako, u bilo koje doba dana. Upravo su ove pogodnosti i najodgovornije za veće prihode koje internet prodavnica ostvaruje u odnosu na realnu.

Iz svih ovih razloga, izrada sajtova bi trebalo da postane Vaša hitna poslovna odluka, koju ćete dalje nadograđivati drugim, nepreglednim opcijama koje nam internet danas pruža.

Web Business Solutions

Delovi i servis za viljuskare

Viljuskari su nezamenjivi danas u transportu robe kao pomoć u istovaru i utovaru. Postoje razne vrste viljuskara, ali sve popularniji i uskoro će se možda samo i oni koristiti su elektro viljuskari zbog zaštite sredine i ekologije kao i nekih drugih standara. Postoje i različiti tipovi viljuskara. kao i svaka mašina potreban je servis viljuskara ali i redovna zamena delova za viljuskare. Ako mislite da je održavanje skupo ili da vam je viljuskar potreban tek ponekad imate i opciju iznajmljivanja najma viljuskara.

Delovi za viljuskare u Padinskoj skeli kod Buce, imate uvek sve na lageru.

Prodaja peleta

Jeno od novijih energenata na našem tržištu koje je sve popularnije poslednjih godina je pelet. Kako se dobija pelet i šta je pelet? Pelet se dobija tehnologijom mlevenja sušenja i presovanja bio materijala. Bukov pelet preduzeće Detal pravi od piljevine koje se dobija kao ostatak i otpad od prerade drveta za tapacirani nameštaj. Prodaja peleta premimium kvaliteta direktno od proizvođača po ceni peleta po toni od 170€. Detal se može pohvaliti proizvodnjom kvalitetnog peleta za koji imaju sertifikat A1.

Prodaja peleta se najčešće obavlja po stovarištima, a vI imate mogućnost kupovine peleta direktno od proizvođača po odličnoj ceni i to najkvalitetnijog peleta u Srbiji.

Ko jednom proba da se greje sa našim peletom shvatiće razliku u kvalitetu.