Tag Archives: prodaja peleta

Prodaja peleta

Jeno od novijih energenata na našem tržištu koje je sve popularnije poslednjih godina je pelet. Kako se dobija pelet i šta je pelet? Pelet se dobija tehnologijom mlevenja sušenja i presovanja bio materijala. Bukov pelet preduzeće Detal pravi od piljevine koje se dobija kao ostatak i otpad od prerade drveta za tapacirani nameštaj. Prodaja peleta premimium kvaliteta direktno od proizvođača po ceni peleta po toni od 170€. Detal se može pohvaliti proizvodnjom kvalitetnog peleta za koji imaju sertifikat A1.

Prodaja peleta se najčešće obavlja po stovarištima, a vI imate mogućnost kupovine peleta direktno od proizvođača po odličnoj ceni i to najkvalitetnijog peleta u Srbiji.

Ko jednom proba da se greje sa našim peletom shvatiće razliku u kvalitetu.